צוואות וירושות

עריכת צוואות

עריכת צוואות

למשרדנו נסיון עשיר בניסוח מהודק ומקצועי של צוואות, לרבות צוואות הדדיות. לניסוחן המקצועי של צוואות קיימת חשיבות מכרעת ליכולת העתידית להתנגדות לצוואה ולאמור בה.

הליכי התנגדות לצוואה

הליכי התנגדות לצוואה

הליכים מורכבים הדורשים מיומנות נפרדת ומקצועית. משרדנו מיומן בניהול הליכי התנגדות לצוואה וכן, בהגנה מפני הליכים אלו בערכאות המשפט השונות.

צו קיום צוואה / צו ירושה

צו קיום צוואה / צו ירושה

באמצעות משרדנו ניתן להגיש בקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואות. משרדנו מטפל גם בכל הנוגע בהליכים לביטול צווי ירושה לאחר שניתנו במקרים המתאימים.

יפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך

למשרדנו הסמכה לעריכת יפוי כח מתמשך, המעגן את הוראותיו של אדם בכל הנוגע לרצונו בדבר מיופה הכוח שיקבל עבורו החלטות בשלב בו הוא לא יוכל לעשות זאת עבור עצמו.